นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

สถานที่ตั้ง


โรงเรียนร่มเกล้าตั้งอยู่บ้านห้วยเดื่อ  หมู่ที่   6

ตำบลโนนทัน   อำเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลำภู  39000ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายปาณัฐ  อินอภัย

ติดต่อ  :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นนนนนhttp://facebook.com/panatz.inapaiแผนที่การเดินทาง