กิจกรรมลูกเสือ  เดินทางไกล  เข้าค่ายพักแรม

ของโรงเรียนร่มเกล้า  และ  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 

ณ  โรงเรียนร่มเกล้า  จ.หนองบัวลำภู

ประจำปีการศึกษา  2555


Last Updated (Saturday, 05 January 2013 14:24)